Autor

Lista przypisów oraz adnotacji z artykułów bloga:

Anestezjologia to jedna ze specjalizacji, która zajmuje się przygotowaniem pacjenta do operacji, przeprowadzaniem oraz kontrolowaniem znieczulenia. Oprócz tego, do ich zadań należy prowadzenie oddziałów ratunkowych, intensywnej terapii, sal wybudzeń, ale także terapia bólu. list pożegnalny samobójcy są dobrze przygotowani do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, często stanowią zespół karetek reanimacyjnych. Jest wzywany do stanów nagłego zagrożenia życia … [Read more…]


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Neurologia to jeden z działów medycyny, który zajmuje się dysfunkcjami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia i psychiatria to dziedziny pokrewne, ponieważ niektóre choroby są domeną i psychiatry, i neurologa. Dziedzina ta zajmuje się głównie schorzeniami, które w swoim procesie uszkadzają układ nerwowy, natomiast psychiatria – gdzie podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu, … [Read more…]


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Wielomocz u zwierząt pozbawionych przysadki mózgowej z reguły ustępuje w 2 – 3 tygodnie. po operacji usunięcia przysadki, jeżeli przy zabiegu nie były uszkodzone ośrodki wegetatywne, wpływające przez odpowiednie nerwy na naczynia nerkowe: W nowotworach przysadki, przebiegających z moczówką prostą wchodzi prawdopodobnie w grę podrażnienie ośrodka naczyniowego nerek, którego istnienie wykazano w ostatnich czasach. Również … [Read more…]


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mocz wykazuje bardzo niski ciężar gatunkowy: 1,002-1,005. Wielomocz (polyuria) idzie w parze z nadmiernym pragnieniem (polydipsia). Bliższa przyczyna wielomoczu nie jest wyjaśniona. W moczówce prostej możemy widzieć różne sprawy patologiczne w przysadce mózgowej; jak nowotwory, kiłę, które również mogą wywołać olbrzymiowatość, infantylizm, otłuszczenie lub wyniszczenie i te obrazy kliniczne mogą w rozmaity sposób łączyć się … [Read more…]


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ GRUCZOŁÓW WEWNTRZNEGO WYDZIELANIA Z WITAMINAMI Istniej e również współzależność pomiędzy gruczołami wewnętrznego wydzielania a witaminami. Zarówno bowiem hormony, jak i witaminy wykazują w ustroju działanie katalityczne, czyli czynne są one już W bardzo małych dawkach. Prócz tego hormony i witaminy wywierają wpływ na podstawowe procesy życiowe, jak wzrost, przemiana materii, krążenie i inne. Niektóre … [Read more…]


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,